czwartek, 1 grudnia 2011

Anglosaska lira

Tym razem chciałbym zaprezentować różny materiał filmowy przedstawiający lirę anglosaską, lub germańską. Nazwy te odnoszą się do miejsc gdzie egzemplarze, lub fragmenty instrumentów zostały znalezione. Najbardziej znanym przykładem takiej liry jest lira z pochówku łodziowego w Sutton Hoo na wybrzeżu wschodniej Anglii (Essex). Lira, której pozostał jedynie fragment, była częścią wyposażenia bogatego pochówku anglosaskiego z VII wieku. Informacje na temat tego znaleziska można odszukać na stronie The Sutton Hoo Society. Informacje na temat instrumentu można znaleźć również na stronie rekonstruktora - lutnika Anglo Saxon Lyres (lira z Sutton Hoo). Podobne instrumenty znaleziono również w Trossingen na południu współczesnych Niemiec (zob. lira z Trossingen) i w Kolonii. Lirę podobnego typu można też znaleźć w ikonografii wczesnośredniowiecznej. Przykładem niech tutaj będzie ilustracja z XI wieku przedstawiająca biblijnego Dawida dzierżącego lirę (na podstawie ilustracji z książki Muzyka w miniaturze polskiej Zofii Rozanow):


Przykładowo przedstawię również zdjęcie znaleziska z Trossingen:


I rekonstrukcję egzemplarza z Sutton Hoo:



Przykłady użycia tego instrumentu, różnych sposobów gry na nim i jego brzmienia pokazują kolejne filmy:









Brak komentarzy:

Prześlij komentarz