niedziela, 15 września 2013

Lira smyczkowa i Crwth

Dawid grający na lirze smyczkowej,  XI wiek (zdj. pobrane - Crwth)


Curt Sachs w swojej książce Historia instrumentów muzycznych pisze na temat średniowiecznych instrumentów muzycznych w Europie następująco:

"Niemal wszystkie instrumenty średniowiecznej Europy przeniknęły z Azji - z jej części południowo-wschodniej przez Bizancjum, ze świata arabskiego przez Afrykę Północną, albo też z północnego wschodu wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Bezpośrednia spuścizna kultury greckiej i rzymskiej wydaje się być w tym zakresie nieznaczna; jedynie lirę można uznać za instrument pochodzenia europejskiego"

Lira szarpana wywodziła się jeszcze z epoki starożytnej. Wraz z pojawieniem się smyczka, który też przybył do Europy z Azji, pojawiła się wersja smyczkowa liry. Najwcześniej znaną formą liry szarpanej jest lira anglosaska, o której wcześniej już pisałem (Lira anglosaska). Nieco inaczej wyglądają słowiańskie,  bałtyjskie i fińskie wersje liry szarpanej, czyli gęśle i kantele/kankles (zob. Gęśle). 

Średniowieczna lira smyczkowa pozostawiła po sobie niezwykłe zabytki w postaci różnych form instrumentów ludowych (zob. Muzyka wczesnośredniowieczna). Tutaj chciałem zaprosić do obejrzenia nagrań związanych z jedną z form liry smyczkowej, walijskim instrumentem Crwth

Zapraszam do oglądania!

Krótko na temat historii instrumentu i rekonstrukcji gry na nim:


Tutaj, przykład gry na instrumencie:


I kolejny film, tym razem pokazujący grę na rekonstrukcji instrumentu średniowiecznego, repertuar również średniowieczny: